Projekty EU

Digitální transformace společnosti AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s r.o

OP:Next Generation EU

Číslo projektu:CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0005626Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení digitální úrovně ve společnosti AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. prostřednictvím realizace opatření, která budou mít dopad na digitalizaci procesů napříč společností.

Výsledky projektu: V projektu jsou očekáváné změny v podobě zvýšení úrovně digitalizace a zjednodušení obchodních procesů.

Projekt je financován z prostředků EU a Národního plánu obnovy