Projekty ESF

Název projektu:Vzdělávání pro AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.

OP:Zaměstnanost

Číslo projektu:CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012939Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit adaptabilitu starších pracovníků žadatele a zároveň zvýšit odbornou úroveň znalostí a dovedností všech pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. K naplnění hlavního cíle povedou dílčí cíle, kterými jsou:

  • zvýšení odborné jazykové úrovně zaměstnanců
  • zvýšení odborné úrovně v oblasti IT
  • zvýšení odborné úrovně v manažerských a obchodních dovednostech

Výsledky projektu: V projektu jsou očekáváné změny v podobě zvýšení úrovně znalostí, dovedností a klíčových kompetencí zapojených pracovníků.

Projekt je financován z prostředků EU, Evropského sociálního fondu a OP Zaměstnanost