Průmyslová automatizaceModernizace pohonů balících strojů v přední světové potravinářské firmě


Výměna starých nedostupných pohonů za nové s větším výkonem a vyšší spolehlivostí.

listopad 2018 - březen 2019


Upgrade zařízení s názvem Autoloader


Výměna stávajících již nevyhovujících servopohonů a servozesilovačů a změna aplikačního SW.


Zavedení systému monitorování výroby


Implementace tohoto systému vč. sběru dat z technologických linek.


Dodávka nového řídicího systému vč. servopohonů


Implementace do technologických linek a jednoúčelových strojů určených pro obrábění, montáž a testování výrobků.


Systémy regulace otáček vzduchových a kouřových ventilátorů


Zefektivnění provozu řízení vzduchových a kouřových ventilátorů prostřednictvím implementace frekvenčních měničů.


Systémy regulace otáček čerpadel


Zefektivnění provozu řízení oběhových a napájecích čerpadel prostřednictvím implementace frekvenčních měničů.


Modernizace jednoúčelových a strojů


Výměna stávajících, již nevyhovujících PLC a servopohonů.


Repase jednoúčelových strojů a testovacích stanic


Dodávka nového řídicího systému včetně servopohonů.


Systém monitorování výroby


Systém monitorování výroby a sběru dat ze strojů a technologických linek.


Technický dozor při zprovozňování frekvenčních měničů na provoze Lakovna


Výměna stávajících, již zastaralých frekvenčních měničů (asistence 160kW). Technický dohled při znovuuvedení do provozu.


Upgrade frekvenčního měniče ventilátoru rekuperace na provozu Lakovna


Výměna stávajícího frekvenčního měniče Altivar za typ FR-F840 a následná montáž včetně přeskupení silových prvků v rozvaděči (110kW)


Upgrade výrobních linek


Rozšíření stávajících výrobních linek o dodávku nového řídicího systému s aplikačním SW.


Upgrade PLC typu A za nový typ Q


Výměna PLC včetně odladění aplikačního SW.


Upgrade servopohonu a PLC zařízení, střih brusného filcu


Náhrada nefunkčního serva STOBER za servo Mitsubishi Electric včetně výměny PLC a doladění aplikačního SW.


Upgrade PLC zařízení pro řezání brusných čepiček


Výměna starého PLC FX za nové.


Servis čističky odpadních vod


Diagnostika závady čerpadel a rekalibrace měniče.


Upgrade servopohonu dílčího stroje svařovací linky automobilů


Vytipování vhodné náhrady původního servopohonu z důvodu konce jeho životnosti a následná generační obměna.


Výměna pohonu nůžkového zvedáku


Výměnou bylo dosaženo výrazného zvýšení přesnosti a zefektivnění výrobního procesu jako takového.


Modernizace řízení a pohonů brusky


Upgrade servopohonů a řídícího systému brusek za účelem zvýšení spolehlivosti a zkrácení pracovního času.


MES aplikace


Implementace MES systému pro řízení a následnou kontrolu výrobní linky kompresorů pro autoklimatizace.


Modernizace pohonů a řízení spinningu


Generační obměna servopohonů, díky které bylo dosaženo větší efektivity výroby.


MES sběr a archivace dat


Začlenění výrobních strojů a linek do podnikové sítě za účelem zefektivnění sledování výroby a kontroly jakosti.


MES sledování výroby


Připojení výrobních linek za účelem sledování efektivity jejich využití, dosažení přesnějšího plánování a umožnění vzdáleného přístupu k těmto linkám.