Průmyslová automatizaceModernizace stávajícího řídicího systému


Nově implementován PLC systém řady R a operátorské panely výrobce Beijer Electronics

02/2020


Upgrade výrobní linky


Výměna servopohonů svařovací linky automobilů

12/2019


Retrofitace stroje pro finalizaci výrobku


Výměna PLC, HMI a servopohonů

07/2019


Automatizace technologické linky


Upgrade řídícího systému a servopohonů

2/2019 - 7/2019


Automatizace technologické linky


Implementace řídícího systému pro 6 autonomních částí technologické linky včetně její vizualizace

4/2019 - 3/2020


Automatizace osazování optických čoček


Návrh a dodávka robotů s příslušenstvím pro automatizovanou výrobu.

8/2018


Modernizace pohonů balících strojů v přední světové potravinářské firmě


Výměna starých nedostupných pohonů za nové s větším výkonem a vyšší spolehlivostí.

11/2013 - 2019


Upgrade zařízení s názvem Autoloader


Výměna stávajících již nevyhovujících servopohonů a servozesilovačů a změna aplikačního SW.

8/2016 - 1/2018


Zavedení systému monitorování výroby


Implementace tohoto systému vč. sběru dat z technologických linek.

2/2017 - 9/2019


Dodávka nového řídicího systému vč. servopohonů


Implementace do technologických linek a jednoúčelových strojů určených pro obrábění, montáž a testování výrobků.

1/2018 - 12/2019


Systémy regulace otáček vzduchových a kouřových ventilátorů


Zefektivnění provozu řízení vzduchových a kouřových ventilátorů prostřednictvím implementace frekvenčních měničů.

10/2005 - 10/2017


Systémy regulace otáček čerpadel


Zefektivnění provozu řízení oběhových a napájecích čerpadel prostřednictvím implementace frekvenčních měničů.

2/1996 - 4/2019


Modernizace jednoúčelových a strojů


Výměna stávajících, již nevyhovujících PLC a servopohonů.

8/2016 - 4/2019


Repase jednoúčelových strojů a testovacích stanic


Dodávka nového řídicího systému včetně servopohonů.

3/2016 - 7/2019


Systém monitorování výroby


Systém monitorování výroby a sběru dat ze strojů a technologických linek.

1/2016 - 12/2019


Technický dozor při zprovozňování frekvenčních měničů na provoze Lakovna


Výměna stávajících, již zastaralých frekvenčních měničů (asistence 160kW). Technický dohled při znovuuvedení do provozu.

1/2019


Upgrade frekvenčního měniče ventilátoru rekuperace na provozu Lakovna


Výměna stávajícího frekvenčního měniče Altivar za typ FR-F840 a následná montáž včetně přeskupení silových prvků v rozvaděči (110kW)

9/2019


Upgrade výrobních linek


Rozšíření stávajících výrobních linek o dodávku nového řídicího systému s aplikačním SW.

1/2019 - 12/2018


Upgrade PLC typu A za nový typ Q


Výměna PLC včetně odladění aplikačního SW.

10/2018


Upgrade servopohonu a PLC zařízení, střih brusného filcu


Náhrada nefunkčního serva STOBER za servo Mitsubishi Electric včetně výměny PLC a doladění aplikačního SW.

7/2018


Upgrade PLC zařízení pro řezání brusných čepiček


Výměna starého PLC FX za nové.

12/2018


Servis čističky odpadních vod


Diagnostika závady čerpadel a rekalibrace měniče.

11/2018


Upgrade servopohonu dílčího stroje svařovací linky automobilů


Vytipování vhodné náhrady původního servopohonu z důvodu konce jeho životnosti a následná generační obměna.

8/2018


Výměna pohonu nůžkového zvedáku


Výměnou bylo dosaženo výrazného zvýšení přesnosti a zefektivnění výrobního procesu jako takového.

10/2018


Modernizace řízení a pohonů brusky


Upgrade servopohonů a řídícího systému brusek za účelem zvýšení spolehlivosti a zkrácení pracovního času.

8/2017


MES aplikace


Implementace MES systému pro řízení a následnou kontrolu výrobní linky kompresorů pro autoklimatizace.

8/2017


Modernizace pohonů a řízení spinningu


Generační obměna servopohonů, díky které bylo dosaženo větší efektivity výroby.

6/2016 - 8/2017


MES sběr a archivace dat


Začlenění výrobních strojů a linek do podnikové sítě za účelem zefektivnění sledování výroby a kontroly jakosti.

8/2014


MES sledování výroby


Připojení výrobních linek za účelem sledování efektivity jejich využití, dosažení přesnějšího plánování a umožnění vzdáleného přístupu k těmto linkám.

8/2014