Průmyslová automatizace

Hlavní stránka  Průmyslová automatizace  Produkty  Roboty

 Software

Software

Průmyslové roboty Mitsubishi MELFA výrobní řady F mají k dispozici následující softwary.

RT ToolBox3 je programovací prostředí pro všechny roboty Mitsubishi Electric. Umožňuje za pár minut uživatelům vytvářet programy pomocí programovacích jazyků MELFA BASIC IV, V a VI (v závislosti na modelu). Poskytuje podporu napříč všemi procesy robotu od jeho spuštění, ladění až po operace prováděné robotem, včetně programování, ověření rozsahu předchozích operací robotu před jeho zpuštěním, odhad taktu robotu a sledování kondice robotu a poruch během provozu.

Pohyby robotu, provozní stav, vstupní signály a kondice servopohonů mohou být snadno monitorovány díky funkci předpovědi preventivní údržby, která oznamuje uživatelům časy mazání robotu a životnost baterie. Pomocná funkce pro polohování v případě potíží pomáhá zkrátit dobu pro rozpoznání špatné kondice robotu. RT ToolBox3 simuluje tvorbu programů až pro osm robotů.

RT ToolBox3 Pro nabízí doplněk pro SolidWorks® a je schopen používat všechny pokročilé funkce tohoto moderního 3D CAD balíku. Tato sada výkonného softwarového nástroje pomáhá v průběhu plánování, programování a testovacích fází vašeho projektu. Kontroly "dosažitelnosti" v počátečních fázích plánování vám pomohou vybrat nejvhodnější robotických systémů pro daný úkol. Snadným přesouváním robotů a dalších součástí pracovních buněk podle libosti získáte v simulace optimální rozvržení aplikace.

Programovací a simulační software s možností vkládaní externích objektů do simulace ve formátu STEP

Přídavný nástroj s roboty Mitsubishi MELFA do konstrukčího 3D-CAD softwaru SolidWorks ®

 • Automatické vytvoření pozičních dat mimo 3D-CAD data
 • Funkce importu 3D-CAD dat
 • Vytvoření a simulace programů robotu
 • Online učení pohybových sekvencí
 • Výpočet doby cyklu
 • Ověřování kolize ramene robotu s periferiemi
 • Vytváření video souborů ve formátu AVI
 • Testování funkcí programu robotu (debugging)
 • Krokovací provoz simulovaného robotu
 • Simulace s dodatečnými osami
 • Simulace s binárními V/V
 • Kalibrační funkce pro reálný robot
 • Kamerový systém a konfigurační software robotu

  Kompatibilní s kamerami firmy Cognex

  Rychlý způsob nastavení, programování a uvedení do provozu podle následujícího postupu:

 • Připojení - nastavení a definice portů a parametrů
 • Kalibrace - relace mezi kamerovým systémem a robotem
 • Detekce předmětu - definice prohledávaného prostoru, naučení dílů s obrazem
 • Programování - méně než 5 řádků pro kamerový systém