Projekty ESF

Název projektu:Vzdělávání pro AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.

OP:Lidské zdroje a zaměstnanost

Název globálního grantu:EDUCA

Číslo výzvy:B3Obsah projektu

Obsahem projektu jsou specifická a obecná školení pro zaměstnance společnosti AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. Hlavním cílem projektu je pak zvýšení konkurenceschopnosti společnosti žadatele na trhu pomocí zvýšení vědomostí a kvalifikace jeho pracovníků/pracovnic. Ke splnění hlavního cíle povede splnění několika dílčích specifických cílů. Tyto dílčí cíle jsou následující:

  • Realizace specifických vzdělávacích aktivit zaměřených především na technické a obchodní pracovníky/pracovnice žadatele. Vzdělávání zahrnuje školení v dovednostech potřebných při implementaci a servisu distribuovaných systémů průmyslové automatizace.
  • Realizace specifických vzdělávacích aktivit zaměřených především na technických a obchodní pracovníky/pracovnice žadatele pro jejich využití na lektorských pozicích v oboru společností distribuovaných systémů.
  • Realizace obecných vzdělávacích aktivit zaměřených na jazykové vzdělávání pracovníků/pracovnic společnosti.

Obsahem projektu jsou pak tyto klíčové aktivity:

  • Školení na vzhled, diagnostiku, servis a opravy displejů Beijer řady Tx
  • KA 02 "S" Školení na návrh, programování, diagnostiku a servis robotických systémů, PLC, HMI a servopohonů MITSUBISHI ELECTRIC3.
  • KA 03 "O" jazyková příprava - anglický jazyk

Všechny tyto vzdělávací aktivity budou nejen přínosem pro společnost, ale i pro její zaměstnance/zaměstnankyně, jimž se absolvováním vybraných aktivit zvýší nejen jejich vědomosti a kvalifikace, ale rovněž jejich význam pro společnost žadatele a tím i jejich stabilita a jistota v zaměstnání.Cílová skupina

Projekt lze rozdělit na dvě části a to na vzdělávání specifické (školení Beijer, MITSUBISHI) a na vzdělávání obecné (anglický jazyk).

Pro část specifického vzdělávání byli vybráni zaměstnanci/zaměstnankyně převážně na vedoucích, technických a rovněž na obchodních pozicích. Do specifického vzdělávání bude zapojeno 18 zaměstnanců/zaměstnankyň (14 z Ostravy, 2 z Písku, 2 z Brna), každý z nich se do vzdělávání v rámci projektu zapojí několikrát. Do těchto KA se zapojí 18 mužů (pro ženy je tento obor velmi netypický). Z 18 zapojených pracovníků je 8 nad 50 let.

Pro druhou část projektu, tedy obecné jazykové vzdělávání, byli vybráni zaměstnanci/zaměstnankyně, kteří s anglickým jazykem bývají v denním kontaktu. Jedná se o 18 osob, které budou zapojeny formou osobní účasti na intenzivních 5-denních kurzech. Z 18 zapojených osob bude 15 můžů, 3 ženy, 6 osob nad 50 let.Schválená výše dotace

1 420 819,89 KčRealizační tým:

Projektový manažer a koordinátor: Ing. Irena Chavíková
Finanční manažer: Ing. Irena Chavíková
E: i.chavikova@gmail.com
M: 776 253 191Místo realizace

Moravskoslezský kraj, Ostrava, sídlo společnostiHarmonogram projektu

Zahájení: 1.12.2013

Ukončení: 28.2.2015